Dziękujemy mieszkańcom Osiedla za aktywność w/s budżetu obywatelskiego

Rada Osiedla Kortowo dziękuje mieszkańcom Osiedla za aktywność podczas głosowania nad projektami zgłoszonymi w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Miło jest nam poinformować mieszkańców, że dzięki wysokiej frekwencji podczas głosowania dwa zgłoszone projekty obywatelskie będą w najbliższym czasie realizowane na naszym Osiedlu.

RO Kortowo

Głosowanie na projekty osiedlowe i ogólnomiejskie w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Kortowo,

Rozpoczęło się zbieranie głosów na projekty osiedlowe i ogólnomiejskie w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Karty do głosowania dostępne są w sklepach osiedlowych oraz na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu. Karty do głosowania przyjmowane będą w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta. Głosy można oddawać do dnia 13.09.2013 r.
Informacje w w/w sprawie dostępne są pod nr tel. 506 844 462.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Rada Osiedla Kortowo zaprasza mieszkańców Osiedla na kolejne spotkanie dotyczące Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, które odbędzie się dnia 23. lipca 2013 r. o godzinie 18.00 w Przedszkolu nr 40 w Kortowie
przy ul. Licznerskiego 2.

ZAPRASZAMY

Modernizacja i rozbudowa MPEC w Kortowie

Szanowni Państwo,

Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę (w załączeniu) dotyczącą planu zagospodarowania na terenie osiedla Kortowo, w związku z rozbudową i modernizacją MPEC. W związku z tym Rada Osiedla Kortowo zwraca się do mieszkańców o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków bezpośrednio do Pani Jolanty From - Przewodniczącej Rady Osiedla (tel. 603 850 443).

Zmiana miejsca spotkań Rady Osiedla Kortowo

Uprzejmie informujemy, że od marca b.r. kolejne spotkania Rady Osiedla Kortowo odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem w sali posiedzeń Komisji Senackich ( REKTORAT ) przy ul. Oczapowskiego 2. Najbliższe zebranie Rady Osiedla odbędzie się 5 marca o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy.

Strony

Subscribe to Front page feed