Ważne telefony

Straż miejska 986
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994

Biuro numerów TP 118 913
Błękitna linia TP 19393

Informacja PKP 19436
Telefon zaufania 19288
Niebieska linia 0 801 12 00 02
Pomarańczowa linia 0 801 14 00 68

Dzielnicowy Policji
asp. Rafał Kamiński
tel. 887 876 145 lub (47) 7314763
Siedziba: Rewir Dzielnicowych III
Wydziału Prewencji KMP
Olsztyn, ul Pstrowskiego 3
tel. 89 5224763

Dzielnicowy Straży Miejskiej
Łukasz Grican
tel. 512 388 693
Posterunek Lokalny Pieczewo
Olsztyn, ul. Panasa 1
tel. 89 5416560

Dyżurny Miasta
tel. 89 5222411, 89 5222412

Osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku na Osiedlu

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
10-007 Olsztyn, ul. Szrajbera 9/10

Oczyszczanie jezdni, chodników i zieleni w pasach ruchu drogowego:
Pan Mirosław Goćkowski, Pan Paweł Jankowiak
tel. 89 5443111

Zarząd Zieleni Miejskiej
10-229 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 30b

Pielęgnacja zieleni, koszenie trawników
Pan Adam Kopytowski
tel. 89 544-31-11

Zarząd Komunikacji Miejskiej
10-170 Olszty, ul. Gietkowska 9i

Oczyszczanie przystanków autobusowych
Pan Jerzy Kowalski
tel. 89 5372210