Ogłoszenie

Szanowni mieszkańcy Osiedla,
Rada Osiedla Kortowo informuje, że z powodu trwającej pandemii, do odwołania nie będą się odbywały stacjonarne comiesięczne zebrania w siedzibie Rady. W tym czasie prosimy o przesyłanie pism do Rady na adres: 10-710 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 11, a w sprawach pilnych prosimy o kontakt: tel. 603 850 443.
Pracujemy w trybie on-line i telefonicznie.
Można również kontaktować się z Dzielnicowym Policji, Panem Rafałem Kamińskim:tel. 887 876 145, siedziba: ul. Kapitańska 23 (nie ma już w Kortowie punktu przyjęć interesantów)
oraz z Dzielnicowym Straży Miejskiej, Panem Łukaszem Gricanem tel. 512 388 693.

Życzymy mieszkańcom wszystkiego dobrego w Nowym Roku, zdrowia, realizacji zamierzonych celów oraz szczęścia i radości.
Rada Osiedla Kortowo